Projecten en leskisten

Het NME centrum biedt projecten en leskisten aan voor de verschillende leeftijdsgroepen van de basisschool die zijn afgestemd op verschillende biologiemethoden.

  • Alle projecten draaien zowel ‘s morgens als ‘s middags gedurende een periode van 5 tot 10 weken.
  • De projecten zijn zo opgezet dat de kinderen in kleine groepjes kunnen werken aan de verschillende opdrachten. De groepjes deelt u zelf in en u zorgt voor voldoende begeleiding per groepje. Voor het project voor groep 7 en 8 geldt, dat een minimum aan begeleidende ouders volstaat.
  • De opdrachten in het lokaal kunnen door de kinderen in kleine groepjes zelfstandig gemaakt worden. De opdrachten buiten het leslokaal gebeuren onder begeleiding van een hulpouder of leerkracht. Afhankelijk van de grootte van de groep kunt u volstaan met 2-4 hulpouders. Meer begeleiding mag, maar hoeft niet.
  • In het lokaal is altijd een IVN-scholengids aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
  • Elk project start met een uitleg aan de kinderen en hun begeleiders.
  • Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een opdrachtenboekje waarmee ze op stap gaan. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen pas na afloop van het project een boekje mee naar huis.
  • Bij de afsluiting praten we nog even na over het project. De opdrachten kunnen later op school besproken worden.


tags NME-Centrum
Laatste wijziging