Missie en visie

Missie

De Elzenhoek’ biedt in haar NME-centrum en op de kinderboerderij laagdrempelige, aantrekkelijke en ervaringsgerichte natuureducatie en –recreatie voor de inwoners van Oss en de regio.
De Elzenhoek stimuleert hiermee een positieve houding bij volwassenen en kinderen ten aanzien van natuur en dieren en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving.

Visie

De Elzenhoek biedt natuur- en milieueducatie op locatie, door middel van het lesaanbod van het NME-centrum en door het inzetten van diereducatie op de kinderboerderij. De beide educatieve onderdelen zijn nauw verweven en versterken elkaar.

In de lessen van het NME-centrum staan ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs leren centraal. Op deze manier wordt de theorie praktisch gemaakt waardoor het voor de kinderen beleefbaar en leuk is en de inhoud beter beklijft. De educatie wordt laagdrempelig vormgegeven met eigentijdse en praktisch gerichte leermiddelen.

De kracht van de kinderboerderij is de interactie met de dieren. De gezellige sfeer, de laagdrempeligheid en de gastvrijheid maken De Elzenhoek tot een centrale ontmoetingsplek in de wijk waar mensen zich thuis voelen. De kinderboerderij vervult tevens een belangrijke maatschappelijke rol door het bieden van leer- en werkplekken voor studenten, mensen met een beperking en vrijwilligers.

Met haar aanbod geeft De Elzenhoek op een praktische wijze vorm aan het gemeentelijk beleid rondom natuur en duurzaamheid, maar ook rond thema’s als jeugdparticipatie en kwetsbare groepen. Met de nieuwbouw van het NME-centrum en kinderboerderij en uitbreiding van het professionele aanbod wil De Elzenhoek de komende 5 jaar uitgroeien tot een niet meer weg te denken NME-centrum voor Oss en de regio.

tags NME-Centrum
Laatste wijziging