Doelstellingen

Het NME Centrum heeft de volgende doelstellingen:

  • Het stimuleren van een positieve houding van kinderen t.o.v. natuur en milieu door belevend, ervaringsgericht, ontdekkend en spelenderwijs leren;
  • Kinderen bewust maken van het belang om op verantwoorde wijze om te gaan met de natuur en het milieu
  • Kinderen leren over de onderlinge relaties in de natuur en dat zij hier zelf ook deel van uitmaken;
  • Kinderen laten zien dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit van hun omgeving;
Kinderboerderij 3
tags NME-Centrum
Laatste wijziging