Keurmerken

Kinderboerderij 'De Elzenhoek' heeft maar liefst twee belangrijke keurmerken behaald.

Keurmerk Kinderboerderijen ‘Prima voor elkaar’

Sinds 19 mei 2010 mag kinderboerderij De Elzenhoek zich de 4e kinderboerderij in Nederland noemen met het keurmerk Kinderboerderijen.
Een onafhankelijke inspecteur van de Gezondheidsdienst voor Dieren heeft De Elzenhoek aan een grondige inspectie onderworpen en is tot de conclusie gekomen dat de kinderboerderij op alle fronten voldoet aan de wettelijke eisen en voorschriften op het gebied van o.a. dierwelzijn, arbo & veiligheid, hygiëne, personeelsbeleid.
Zo wordt er gekeken naar de huisvesting, veiligheid en gezondheid van de dieren, naar de veiligheid en belasting van de vrijwilligers en of de boerderij verantwoord en veilig is voor de bezoekers. Ook wordt gekeken naar de algehele verzorging van de boerderij en de manier waarop er door de vrijwilligers en medewerkers op de boerderij gewerkt wordt.
De Elzenhoek heeft alles prima voor elkaar en daarom hangt er op de boerderij een mooi keurmerk om dit te bewijzen. In 2013 heeft een herkeuring plaatsgevonden en omdat De Elzenhoek nog steeds aan alle voorwaarden voldoet, is het keurmerk weer verlengd. Daar zijn we natuurlijk erg trots op!

Prima voor elkaar

Keurmerk Zoönosen

Zoönosen zoals Q-fever (Q-koorts) zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Ook op kinder- en zorgboerderijen kan dit een risico zijn waar je rekening mee moet houden. Om aan te tonen dat Kinderboerderij ‘De Elzenhoek’ maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren in februari 2010 het Keurmerk Zoönosen uitgereikt aan de kinderboerderij.
Aan de hand van een stappenplan heeft de kinderboerderij moeten laten zien dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om zoönosen zoveel mogelijk te voorkomen.
Dit plan bestaat uit het invullen van een checklist met de dierenarts. De ingevulde checklist wordt door de GD (De Gezondheidsdienst voor Dieren) beoordeeld en er wordt een score gegeven.
Getoetst wordt op het algemene hygiënebeleid, of de dieren gevaccineerd en/of onderzocht worden op zoönosen, en of bij problemen op het gebied van diergezondheid de dierenarts wordt ingeschakeld. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre de dieren de afgelopen 12 maanden vrij waren van klinische verschijnselen m.b.t. zoönosen.
De Elzenhoek heeft ook hiervoor een mooi keurmerkbord ontvangen. Elk jaar komt hier een nieuwe keurmerkzegel op met het jaartal.

Deze toekenning van het keurmerk wordt elk jaar opnieuw via de eigen dierenarts getoetst aan de hand van de checklist.

Zoönosen*-verantwoord bedrijf
tags Kinderboerderij, Home
Laatste wijziging